Καθηγητές 2018-2019

Γυμνάσιο Κυργίων

Στοχεία Διδακτικού Προσωπικού σχολικού έτους 2018-19

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ  
1 ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ05 Διευθύντρια
2 ΚΟΝΤΣΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ01 Θεολόγος
3 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ02 Φιλόλογος
4 ΓΙΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 Φιλόλογος
5 ΚΑΛΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 Μαθηματικός
6 ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ04.01 Φυσικός
7 ΤΣΙΜΠΙΡΑΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΠΕ06 Αγγλικών
8 ΓΙΑΝΝΗΛΕΡ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ07 Γερμανικών
9 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής
10 ΣΓΟΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ79 Μουσικής
11 ΤΖΙΤΖΙΦΑΚΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΕ80 Οικιακής Οικονομίας
12 ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ81 Τεχνολογίας
13 ΤΣΙΓΓΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ86 Πληροφορικής