15μελες Συμβούλιο Μαθητών

15μελες Συμβούλιο μαυητών Γυμνασίου Κυργίων

 

1 ΖΑΡΠΑΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Πρόεδρος)

2 ΣΗΜΗΝΙΔΗΣ ΔΑΝΙΗΛ (Αντιπρόεδρος)

3 ΚΑΡΥΩΤΙΔΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ (Γραμματέας)

4 ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

5 ΑΣΑΤΟΥΡΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ

6 ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

7 ΚΑΝΟΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

8 ΜΥΛΩΝΑ ΕΛΕΝΗ

9 ΞΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

10 ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

11 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

12 ΧΕΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

13

14

15