ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Γ/ΣΙΟΥ ΚΥΡΓΙΩΝ

 

Για την εκδρομή που θα πραγματοποιηθεί στο Οχυρό Ρούπελ στις 22 Απριλίου ανάδοχος ορίσθηκε το πρακτορείο γενικού τουρισμού KESIDIS TRAVEL με λεωφορείο 60 θέσεων και κόστος 390 Ευρώ.

 

Για την εκδρομή που θα πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη στις 29 Απριλίου ανάδοχος ορίσθηκε το πρακτορείο γενικού τουρισμού KESIDIS TRAVEL με λεωφορείο 60 θέσεων και κόστος 390 Ευρώ.

 

Ευχαριστούμε τα πρακτορεία που μας κατέθεσαν τις προσφορές τους και ελπίζουμε σε μια μελλοντική συνεργασία.