Επιλογή ταξιδιωτικού γραφείου για εκπαιδευτική επίσκεψη στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης

Για την εκπαιδευτική επίσκεψη της Β΄τάξης  του σχολείου μας στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης η προσφορά του τουριστικού γραφείου Τσακιρίδη κρίθηκε από την επιτροπή αξιολόγησης των εκδρομών ως η οικονομικά συμφερότερη και σύμφωνη με τις απαραίτητες προδιαγραφές

 

Προσφορά Tsakiridis Travel