ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΧ.ΕΤΟΣ:2011-2012 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Π                 Β               Α                                              
ΚΟΝΤΣΙΩΤΟΥ Μ               Γ Α Β Γ         Γ             Γ Α Β             Γ            
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘ. Γ Γ Α Β                 Β Α Α   Β Α Γ                   Γ Β     Α Α Γ Α      
ΓΙΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ       Α Β Γ         Β Α Γ Β     Α Β   Γ Β     Γ   Α Β Α       Β Γ Γ      
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔ. Α Β                   Α Β Γ               Γ   Α Β Γ               Β Α Γ    
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΧΡΙΣ       Γ Β Γ Α     Γ ΕΡ           Γ Β ΕΡ Α Β             Β Α Γ           ΕΡ Β Α    
ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ     Γ   Γ Α Β                           Γ Β Α                                  
ΤΣΙΜΠΙΡΑΚΗ ΚΡΥΣΤ. Β2 Α2             Α1 Β1 Γ2                 Γ1 Α2 Α1     Β2   Α1 Γ2         Γ1 Β1 Α2          
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ. Β1 Α1             Α2 Β2 Γ1               Β Γ2 Α1 Α2     Β1   Α2 Γ1         Γ2 Β2 Α1          
ΧΟΥΡΣΟΥΤΟΓΛΟΥ ΕΛ.                     Α ΕΡ Γ                                       Β ΕΡ ΕΡ          
ΚΑΡΚΑΝΤΖΕΛΗ Ξ.     Β Α                                                                   Β