ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΤΑΞΗΣ

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑΤΗΣ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  Α΄ ΤΑΞΗΣΜπορείτε να δείτε τις διαφάνειες των παραδόσεων του μαθήματος απο  ΕΔΩ

Υλικό  για την ΕΝΕΡΓΕΙΑ απο ΕΔΩ .    Και άλλο υλικό απο  ΕΔΩ     

Υλικό για τις ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ απο ΕΔΩ_1    ΕΔΩ_2


Για την εκπόνηση της ατομικής γραπτής εργασίας μπορείτε να κατεβάσετε το   ΒΟΗΘΗΜΑ

http://gym-kyrgion.dra.sch.gr/