ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

Τα βήματα για την εργασία μπορείτε να τα πάρετε απο     ΕΔΩ

Τα θέματα και τις ημερομηνίες των ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ μπορείτε να τις δείτε απο  ΕΔΩ

Ενα υπόδειγμα ερωτηματολογίου  απο  ΕΔΩ

Επεξεργασία ενός ερωτηματολογίου Δείτε το ΕΔΩ

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1η

ΕΡΓΑΣΙΑ 2η

ΕΡΓΑΣΙΑ 3η