1ο TEST ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

Για το 1ο ΤΕΣΤ στο μάθημα της Τεχνολογίας μπορείτε να πάρετε τις παραδόσεις απο    ΕΔΩ