Άρθρα

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Γυμνάσιο Κυργίων Δράμας
τηλ. 2521071245
Ενημερώνουμε τους γονείς και κηδεμόνες του σχολείου μας ότι:
Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.28237/5-5-2020 ορίζεται ότι τα Γυμνάσια από τη Δευτέρα 18-05-2020 εξαιρούνται από την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και ως εκ τούτου οι μαθητές/τριες θα προσέρχονται στο σχολείο.
Με την ΚΥΑ 51888/ΓΔ4/6-5-2020 ορίζεται ο τρόπος επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους.
Επειδή θα γίνεται εκ περιτροπής διδασκαλία για τμήματα 15 ατόμων και άνω, οι μαθητές/τριες της Γ΄τάξης θα χωριστούν σε δυο υποτμήματα. Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή θα πηγαίνει σχολείο το μισό τμήμα και Τρίτη-Πέμπτη το άλλο μισό, ενώ την επόμενη εβδομάδα θα γίνεται το αντίστροφο. Οι καταστάσεις των μαθητών/τριών που θα προσέλθουν τη Δευτέρα 18 Μαΐου και την Τρίτη 19 Μαΐου θα αποσταλούν προσεχώς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους γονείς.
Με οδηγίες που έχουμε λάβει θα φροντίσουμε οι μαθητές/τριες να μη συγχρωτίζονται στον αύλειο χώρο του σχολείου (θα υπάρχουν προκαθορισμένοι χώροι για κάθε τμήμα). Στο σχολείο υπάρχουν αντισηπτικά τα οποία θα τοποθετηθούν σε κάθε αίθουσα και σε άλλα σημεία του σχολείου. Οι μαθητές/τριες θα κάθονται μόνοι/ες τους σε ένα θρανίο και σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρο από τους υπόλοιπους. Την πρώτη μέρα προσέλευσης των μαθητών/τριών θα αφιερώσουμε 2 διδακτικές ώρες για να τους μεταφέρουμε τις οδηγίες που λάβαμε σχετικά με την χρήση των κοινόχρηστων χώρων, είσοδο και έξοδο στις αίθουσες κλπ. Σας γνωρίζουμε επίσης ότι κατά τη διάρκεια που οι μαθητές/τριες θα βρίσκονται στον χώρο του σχολείου, θα καθαρίζονται τα διάφορα αντικείμενα που μπορεί να αγγίζουν όπως πόμολα, κουπαστή σκάλας, WC αφού μας έχουν διατεθεί μια ακόμη καθαρίστρια από το Δημοτικό Σχολείο το οποίο παραμένει σε αναστολή.
ΤΕΛΟΣ, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 52840/ΓΔ4/8-5-2020, απουσίες μα-θητών που θα γίνουν από 18/5/2020 δεν θα ληφθούν υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής τους, εφόσον ο γονέας ή κηδεμόνας τους, υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, ότι ο/η μαθητής/τρια ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19, ή έρχεται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού του περιβάλλοντος που ανήκει στην παραπάνω ομάδα αυξημένου κινδύνου, ή ήδη νοσεί.
Στις δηλώσεις αυτές θα αναφέρεται η περίπτωση η οποία συντρέχει: «το τέκνο μου ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19» ή «έχω άτομο στο οικογενειακό μου περιβάλλον που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή ήδη νοσεί».
Παρακαλούμε τους γονείς που θα υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση για κάποια από τις παραπάνω περιπτώσεις να χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρονική Υπεύθυνη Δήλωση (gov.gr) και μόνο σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, να προσκομίζονται αυτο-προσώπως, ώστε να αποφύγουμε την προσέλευση γονέων και κηδεμόνων στο σχολείο.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων https://www.minedu.gov.gr/koronoios-kentriki
Η Δντρια
Μαρία Σαββίδου
 
 
 
 

Σχόλια

 
Γράψτε ένα σχόλιο...