Άρθρα

Επίσκεψη στο οχυρό Λίσσε

 

      Από την επίσκεψη του σχολείου μας στο οχυρό Λίσσε στις 25 Οκτωβρίου 2018.