Άρθρα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΔΥΝΑΤΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Σχετικά με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση όσοι γονείς και κηδεμόνες αδυνατούν να συμμετέχουν  λόγω προβλημάτων που αφορούν στην έλλειψη του απαραίτητου τεχνολογικού εξοπλισμού όπως ηλεκτρονικός υπολογιστής ή σύνδεση στο διαδίκτυο, παρακαλώ να στείλουν μήνυμα στο σχολείο μέχρι αύριο στις 11:00 π.μ., αναγράφοντας τίτλο με κεφαλαία: ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και να αναφέρουν το λόγο αδυναμίας (π.χ. δεν έχουμε Η/Υ ή δεν έχουμε Internet).