Το σχολείο μας

Η ιστορία του σχολείου μας:

Το Γυμνάσιο Κυργίων λειτούργησε για πρώτη φορά το 1985. Η τοποθεσία στην οποία χτίστηκε το σχολείο, θεωρήθηκε η ιδανικότερη λόγω της τοποθεσίας και εξαιτίας του ότι υπήρχε σχολικό κτίριο, ακατάλληλο φυσικά για αναπαλαίωση. Οι καθηγητές που πρωτοστάτησαν γι’ αυτό το εγχείρημα ήταν η τότε Γυμνασιάρχης Φιλόλογος Κακογεωργίου, ο σύζυγος της και Θεολόγος, Κωνσταντινίδης και φυσικά ο φυσιογνώστης (Βιολόγος – Γεωλόγος) Σαββίδης Ηρακλής. Το προηγούμενο γυμνάσιο ήταν ακατάλληλο να στεγάσει τους 170 μαθητές γι’ αυτό αποφάσισαν να ζητήσουν την κατασκευή καινούριου κτιρίου. Παρά τις δυσκολίες, τελικά το κτίριο ολοκληρώθηκε και λειτούργησε

Έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης 2021-2022

Η έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου της σχολικής μας μονάδας για το σχολικό έτος 2021-2022 είναι διαθέσιμη εδώ

Συνοπτική έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης 2021-2022

Η συνοπτική έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης για το σχολικό έτος 2021-2022 είναι διαθέσιμη εδώ

Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2020-2021)

Η Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2020-2021) είναι διαθέσιμη εδώ.

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 2021-2022

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2021-2022) είναι διαθέσιμος εδώ.